Een goed begin is het halve werk - geef uw scholieren daarom de juiste basis kennis skills ervaring mee

Digitale Geletterdheid is één van de vier basisvaardigheden zoals gedefinieerd in het Masterplan Basisvaardigheden.

In 2013 waarschuwde de KNAW al voor het ontstaan van een kloof tussen digitaal geletterden en digitaal ongeletterden. In 2021 zijn de verschillen tussen leerlingen nog steeds te groot, zo wijst onder meer de LeerlingMonitor Digitale Geletterdheid uit.

Kennisnet

Vier domeinen van Digitale Geletterdheid

Primair Onderwijs

Voor het primaire onderwijs zijn aanbodsdoelen weergegeven in inhoudslijnen met 3 fasen die ongeveer overeenkomen met de onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Voortgezet Onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs zijn de aanbodsdoelen weergegeven in inhoudslijnen met twee fasen: fase 4 voor de onderbouw en fase 5 voor de bovenbouw.

De visie op Digitale Geletterdheid - Anno 2023

De positie van Digitale Geletterdheid in Curriculum

In andere leergebieden

DG krijgt een plek binnen de andere leergebieden. Zoals digitale technologie verweven is in alle sectoren van de samenleving en in het leven van mensen, is digitale geletterdheid steeds meer verweven met de andere leergebieden, waarbinnen leerlingen werken aan hun digitale geletterdheid en waarbinnen zij hun digitale geletterdheid verbreden en verdiepen.

Als eigen leergebied

Daarnaast krijgt DG een eigen plek in het curriculum. Gelet op het feit dat stevige basis is vereist voor het bewust, kritisch, verantwoordelijk en creatief gebruik van digitale technologie, zijn er gespecialiseerde leraren nodig om ervoor te zorgen dat leerlingen zich deze basis verwerven.

De zes thema's die wij hebben verwerkt in
onze doorlopende leerlijn

Thema 1: Data & Informatie

Thema 2: Veiligheid & privacy in de digitale wereld

Thema 3: De werking en het creatieve gebruik van digitale technologie

Subthema 1.1: Van data naar informatie
Subthema 1.2: Digitale data

Subthema 2.1: Veiligheid in de digitale wereld
Subthema 2.2: Privacy in de digitale wereld

Subthema 3.1 Interactie met digitale technologie
Subthema 3.2: Aansturing van digitale technologie

Thema 4: Digitale communicatie en samenwerking

Thema 5: Digitaal burgerschap

Thema 6: Digitale economie

Subthema 4.1: Netwerken
Subthema 4.2: Digitale communicatie
Subthema 4.3: Digitale samenwerking

Subthema 5.1: De digitale burger
Subthema 5.2: Digitale identiteit

Subthema 6.1 Participatie in de platformeconomie
Subthema 6.2: Digitale marketing

Neem nu actie en voorkom digitale ongeletterdheid op uw school

Lanceer een laagdrempelige digitale upskillingstraject op uw school. Voor zowel scholier als docent. Neemt u onze zelfontwikkelde digitale lesmethode UpSkillz af? Dan is de training gratis. 

Ervaringen van scholieren

Talenten van morgen aan het woord

5/5
"Ik vond programmeren eigenlijk altijd voor jongens. Maar ik ben het heel leuk gaan vinden en wil nu een girl coder worden."
Jasmine
Groep 8
5/5
“Sinds mijn school NxtGen+ heeft gevraagd om te komen helpen, heb ik meer geleerd over ICT dan ik ooit heb kunnen voorstellen. De lessen hebben mij geïnspireerd hierover verder te studeren aan de hogeschool.”
Sufyaan
5 HAVO
5/5
"ICT is mijn favoriete vak op school geworden!"
Imane
2 MAVO
5/5
"Ik vond coderen al interessant, maar de rest van het curriculum van NxtGen+ heeft mij meer perspectief geboden op de verschillende disciplines van technologie. Het stukje teruggeven vind ik ook belangrijk, daarom zal ik binnenkort beginnen met mijn stage bij deze mooie startup."
Akram
6 VWO
5/5
“Waarom hebben wij niet elke dag ICT?”
Lukka
Groep 7
5/5
“Ik snapte eerst heel weinig, maar nu is het heel leuk.”
Irem
1 VMBO-B/VMBO-K

Laat een bericht achter

En wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Email

info@nxtgenplus.nl

Telefoon

06 5361 8635

Blijf op de hoogte

Join our team

Solliciteer direct!

Of

DigiTrainerz

DigiTrainerz is een ICT academie die scholieren upskillt om digitale innovatie te drijven en positieve impact te maken op de wereld. Inmiddels hebben wij al meer dan 1000 studenten en leerlingen geënthousiasmeerd en meegenomen in de wondere wereld van digitale technologie – en haar belang in de nabije toekomst. 

Samen met onze designpartners, die actief zijn in de onderwijs- en technologie sector, hebben wij een digitale leerlijn ontwikkeld. Hiermee upskillen wij scholieren in de digitale geletterdheid. Met een uniek curriculum en digivaardige trainers biedt DigiTrainerz scholieren naschoolse cursussen, workshops en trainingen om de volgende generatie voor te bereiden op de digitale toekomst.

NxtBrainz

NxtBrainz helpt middelbare scholieren met de voorbereiding op toetsen en examens middels steunlessen, huiswerkklasbegeleiding en examentrainingen. Onze hoogopgeleide rolmodellen staan dichtbij de belevingswereld van leerlingen en zijn als onderwijssupporters vaardig in de training van alle vakken die worden gedoceerd in het voortgezet onderwijs. Verder helpen wij scholieren middels vakantiescholen ter voorbereiding op examenperiodes en bevordering van de overgang naar een volgend leerjaar.

Join our team

Gelukt! Jouw sollicitatie is in goede orde ontvangen.

Meer over ons weten? Check onze socials