Begin vandaag aan uw
Tech Curriculum

Digitale geletterdheid anno 2023 is essentieel, maar scholieren kunnen meer. Dus bieden wij meer. 

Het Tech Curriculum

safar-safarov-koOdUvfGr4c-unsplash

Software
Development

pmYwan8svfClModlWA9g

Robotic
Engineering

alexander-shatov-mr4JG4SYOF8-unsplash

Digital
Design

Machine
Learning

nmSYxw2FytQWeBzPxd8U

Artificial
Intelligence

stephen-dawson-qwtCeJ5cLYs-unsplash

Data
Science

R0X5Pf1uCGVOCwmpHdD9

AR/VR/XR

** In beta **

mika-baumeister-sWVAxoLmIzY-unsplash

Game Development

** In beta **

Geef uw scholieren de kans om ondernemend impact te maken op school de maatschappij de wereld

Voorbeeldtraject onderbouw VMBO/HAVO/VWO

Stap 1
Digitale Upskilling
Klein begin

Frisse brugklassers maken in het eerste jaar kennis met een digitale upskillingstraject. Denk hierbij aan het leren werken met Microsoft Office (Word, Powerpoint), Canva en mappen structuren, zodat zij klaar zijn voor het gebruik van computers, laptops en iPads voor alle vakken op school. Het jaar vervolgt met kennismakingsmodules ICT in a Nutshell, Mediawijs met Programmeren en Python Magic. Bekijk UpSkillz voor meer informatie over deze modules. 

Stap 2
Coderen / ICT Maakonderwijs
Het avontuur vervolgt

Alle modules in de onderbouw geven de scholier de ruimte om in vervolgjaren dieper in de verschillende disciplines te duiken. In stap 2 ligt de nadruk op coderen en ICT maakonderwijs. Hoe kunnen wij probleemoplossend leren denken? En hoe passen wij dit toe in de echte wereld? Met lesbrieven en opdrachten die aansluiten op de belevingswereld van scholieren gaan zij samen met uw docenten op Tech avontuur.

Stap 3
Voorproefje verdiepende modules bovenbouw
De beslissing

Iedereen begint langzaam maar zeker te begrijpen hoe essentieel basis digitale geletterdheid is, waarvan de kerndoelen momenteel worden gedefinieerd voor het onderwijs door Curriculum.nu. Maar wat als scholieren meer kunnen? In het derde jaar krijgen scholieren een voorproefje van de verschillende Tech talenttrajecten. Door middel van 'project-based learning' worden scholieren uitgedaagd en geënthousiasmeerd om voor het vak ICT/Technologie te kiezen in de bovenbouw. 

Voorbeeldtraject bovenbouw VMBO/HAVO/VWO

Stap 4
Samen op pad
Klaar voor lancering?

In de bovenbouw krijgen de examenkandidaten een op maat gemaakt Tech Curriculum dat hen meeneemt in de wereld van technologie en laat kennismaken met de verschillende disciplines hiervan. Een op maat gemaakt curriculum dat scholieren enthousiasmeert, perspectief biedt, de kans geeft om hunzelf door te ontwikkelen tot waar ze willen zijn én aansluit op de eindtermen van het examen. 

Stap 5
Technoloog van de Toekomst
3...2...1

Uw scholieren worden uitgedaagd om met de opgedane kennis en vaardigheden projecten op te zetten voor de maatschappij. Een website designen en ontwikkelen voor een campagne? Een robot creëren die leerlingen groet bij binnenkomst? Geef uw leerlingen de kans om ondernemend impact te maken op de wereld om hun heen.

Basisschool? Neem contact op voor een curriculum op maat.

Ontwikkel en integreer uw Tech Curriculum op maat voor uw school de maatschappij de wereld

Maak gebruik van UpSkillz

UpSkillz.nl hebben wij ontwikkeld met docenten en technologen om uw school te helpen bij het onderwijzen van Digitale Geletterdheid en Informatica. Handig voor bij uw Tech Curriculum.

Join our team

Solliciteer direct!

Of

DigiTrainerz

DigiTrainerz is een ICT academie die scholieren upskillt om digitale innovatie te drijven en positieve impact te maken op de wereld. Inmiddels hebben wij al meer dan 1000 studenten en leerlingen geënthousiasmeerd en meegenomen in de wondere wereld van digitale technologie – en haar belang in de nabije toekomst. 

Samen met onze designpartners, die actief zijn in de onderwijs- en technologie sector, hebben wij een digitale leerlijn ontwikkeld. Hiermee upskillen wij scholieren in de digitale geletterdheid. Met een uniek curriculum en digivaardige trainers biedt DigiTrainerz scholieren naschoolse cursussen, workshops en trainingen om de volgende generatie voor te bereiden op de digitale toekomst.

NxtBrainz

NxtBrainz helpt middelbare scholieren met de voorbereiding op toetsen en examens middels steunlessen, huiswerkklasbegeleiding en examentrainingen. Onze hoogopgeleide rolmodellen staan dichtbij de belevingswereld van leerlingen en zijn als onderwijssupporters vaardig in de training van alle vakken die worden gedoceerd in het voortgezet onderwijs. Verder helpen wij scholieren middels vakantiescholen ter voorbereiding op examenperiodes en bevordering van de overgang naar een volgend leerjaar.

Join our team

Gelukt! Jouw sollicitatie is in goede orde ontvangen.

Meer over ons weten? Check onze socials