Ontwikkel jouw ICT curriculum en
word ook een
Tech School

Wij helpen basis- en middelbare scholen bij de integratie van Digitale Geletterdheid in het bestaande curriculum en bij de ontwikkeling van een eigen Tech Curriculum om scholieren voor te bereiden op de wereld van morgen.

Kerndoelen Digitale Geletterdheid

In samenwerking met leraren, vakdidactici, scholen en onderwijsorganisaties zullen de kerndoelen naar verwachting in 2024 helemaal klaar zijn en een vast onderdeel krijgen in het curriculum.

Hoe wij uw school helpen

Integratie Digitale Geletterdheid

Ontwikkeling eigen
Tech Curriculum

Voldoen aan kerndoelen en examenprogramma

Wat is een Tech School?

Een Tech School is een school die een curriculum heeft dat voldoet aan de kerndoelen van Digitale Geletterdheid, het examenprogramma én scholieren laat duiken in de diverse disciplines van technologie zodat zij perspectief krijgen en optimaal worden voorbereid op hun vervolgcarrière.

Onze Missie

Oprichter Ming-Faraz Khan aan het woord: 

Kansarm betekent niet talentarm. Wij moeten het gemis aan kansen dat wij hadden in onze jeugd voorkomen voor de jeugd van nu en morgen. Als NxtGen+ doen wij dat vanuit onze missie om alle scholieren met een rugzak vol digitale en ondernemende kennis en vaardigheden hun toekomst in te sturen.”

Sluit aan bij de belevingswereld van uw scholieren uw docententeam de toekomst

Ons Tech Curriculum is een doorlopende leerlijn met onderwerpen als Coderen, Robotica, Virtual Reality en meer.

Leren & Itereren

Wij nemen u mee in het proces.

Inventarisatie

Analyse

Klein Beginnen

Prioritisering

Verdiepen, Verankeren & Integreren

Co-creatie en doorontwikkeling

Structurele Implementatie

Doorlopend Tech Curriculum voor het PO en VO (VMBO/HAVO/VWO)

Tech Curriculum ontwikkeld door
docenten, academici en technologen

Geef uw scholieren de kans om écht kennis te maken met verschillende disciplines zoals
coderen met Python, robotica met Arduino, 3D ontwerpen met Blender en game ontwikkeling met Unity.
Ga een stap verder dan Digitale Geletterdheid. Kies voor een Tech Curriculum.

Ervaringen van uw collega's in het onderwijs

Laat een bericht achter

En wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Email

info@nxtgenplus.nl

Telefoon

06 5361 8635

Blijf op de hoogte

Join our team

Solliciteer direct!

Of

DigiTrainerz

DigiTrainerz is een ICT academie die scholieren upskillt om digitale innovatie te drijven en positieve impact te maken op de wereld. Inmiddels hebben wij al meer dan 1000 studenten en leerlingen geënthousiasmeerd en meegenomen in de wondere wereld van digitale technologie – en haar belang in de nabije toekomst. 

Samen met onze designpartners, die actief zijn in de onderwijs- en technologie sector, hebben wij een digitale leerlijn ontwikkeld. Hiermee upskillen wij scholieren in de digitale geletterdheid. Met een uniek curriculum en digivaardige trainers biedt DigiTrainerz scholieren naschoolse cursussen, workshops en trainingen om de volgende generatie voor te bereiden op de digitale toekomst.

NxtBrainz

NxtBrainz helpt middelbare scholieren met de voorbereiding op toetsen en examens middels steunlessen, huiswerkklasbegeleiding en examentrainingen. Onze hoogopgeleide rolmodellen staan dichtbij de belevingswereld van leerlingen en zijn als onderwijssupporters vaardig in de training van alle vakken die worden gedoceerd in het voortgezet onderwijs. Verder helpen wij scholieren middels vakantiescholen ter voorbereiding op examenperiodes en bevordering van de overgang naar een volgend leerjaar.

Join our team

Gelukt! Jouw sollicitatie is in goede orde ontvangen.

Meer over ons weten? Check onze socials